Vijfde nieuwsbrief

Vijfde nieuwsbrief

Vijfde NIEUWBRIEF GIETERSE KOORNMEULE Stand van zaken De Gieterse Koornmeule. De ontwikkelingen voor de restauratie van de De Gieterse Koornmeule lopen helaas vertraging op. Dit heeft te maken met de feitelijke eigendomsoverdracht van de molen van de gemeente...
Vijfde nieuwsbrief

Eerste nieuwsbrief

Eerste nieuwsbrief Er gebeurt veel de laatste tijd rond de molen. We volgen natuurlijk de ontwikkelingen en plannen met betrekking tot de Gieterse Polder nauwgezet. Inloopavonden Er zijn inloopavonden vanuit de politiek georganiseerd, Gieters Belang en Giethoorn...
Intentieovereenkomst vastgelegd

Intentieovereenkomst vastgelegd

Intentieovereenkomst vastgelegd met gemeente Steenwijkerland Stichting De Gieterse Koornmeule en de gemeente Steenwijkerland hebben in een intentieovereenkomst vastgelegd, dat ze gaan onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden de molen in Giethoorn gerestaureerd kan...