Vijfde NIEUWBRIEF GIETERSE KOORNMEULE

Stand van zaken De Gieterse Koornmeule.

De ontwikkelingen voor de restauratie van de De Gieterse Koornmeule lopen helaas vertraging op. Dit heeft te maken met de feitelijke eigendomsoverdracht van de molen van de gemeente Steenwijkerland naar Stichting De Gieterse Koornmeule. De huidige bestemming van de Koornmeule heeft als gevolg van de uitspraak van de Raad van State in augustus 2022 over de Loswal, weer de eerdere bestemming ‘woning’ gekregen. De Gemeente wenst eerst de bestemming te wijzigen van ‘woning’ naar ‘Cultureel Vastgoed met bestemming molen’, alvorens de feitelijke overdracht te laten plaatsvinden. De activiteiten om deze bestemmingsplanwijziging te realiseren zullen door de gemeente worden opgepakt. De geplande overdracht zoals gemeld in ons bidbook van december 2022, zal voor zover wij dit nu kunnen overzien pas later in 2023 plaats kunnen vinden.

In de tussentijd hebben wij als Stichting niet stil gezeten en ondervinden we ook veel sympathie en steun onder de bevolking van Giethoorn voor onze plannen voor de restauratie. De feitelijke invulling van de financiering en fondsenwerving zal echter pas kunnen starten wanneer de Stichting ook daadwerkelijk eigenaar is van de molen. Dank voor alle reacties vanuit het dorp om in deze fase al financieel bij te willen dragen! Wij komen hier, zodra de Stichting eigenaar van de molen is geworden, zeker op terug.

Wij hebben van de gemeente Steenwijkerland een eerste bijdrage ontvangen uit de subsidiepot ”Leefbaar Giethoorn“, waardoor de Stichting het bidbook en de folder heeft kunnen laten ontwikkelen en financieren. Ook zijn wij door deze bijdrage in staat om deskundigen in te huren die ons als Stichting, maar ook de gemeente Steenwijkerland kunnen bijstaan met het opstellen van de benodigde vergunningen.

Om als Stichting in deze fase vervolgstappen te kunnen zetten, zal met de gemeente Steenwijkerland op korte termijn een realisatieovereenkomst worden afgesloten. In deze overeenkomst worden de afspraken vastgelegd over de verantwoordelijkheden van de Stichting en de gemeente.

Wij blijven als stichtingsbestuur, ondanks de juridische ‘hobbels’ die op ons pad komen, enthousiast en gedreven om de huidige molenstomp weer volledig te herstellen tot een maalvaardige molen.

Tot de volgende nieuwsbrief,

Het bestuur