Organisatie

Over de Stichting
Sinds 2021

    Stichting de Gieterse Koornmeule

Het bestuur van de Stichting ‘De Gieterse Koornmeule’ bestaat uit een zevental leden, momenteel allen inwoner van Giethoorn.

  • Manette Baggen (secretaris)
  • Willem Boer
  • Henk van Driel
  • Harm Mol
  • Henk Scheffers (voorzitter)
  • Roger Sorel (penningmeester)
  • Jan Steenbeek

De Stichting wordt ondersteund door: Alex Dzuba (voormalig financieel medewerker gemeente Steenwijkerland), Gerrit Keunen (voormalig molen restauratie medewerker RCE) en Henk Mol (M4u administraties).

De bestuursleden van de Stichting hebben zitting in het bestuur op persoonlijke titel en ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden.

Achterste molen
 

ANBI Gegevens

De ANBI status is aangevraagd en verleend op basis van het: Beleidsplan 2021 – 2022

Het ANBI nummer is:

Voorts is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80914209

Bezoek/postadres: Langesteeg 2, 8355 BZ  Giethoorn

E-mailadres: info@gietersekoornmeule.nl

Bankrekening: NL 71 RABO 0364 6508 77

  • Jaarverslag Stichting de Gieterse Koornmeule 2021: hier
  • Jaarrekening Stichting de Gieterse Koornmeule 2022: hier