Het plan
Ons streven

Het in oude glorie herstellen van de molen

Na de aankoop door de gemeente Steenwijkerland van de molen zag Stichting De Gieterse Koornmeule mogelijkheden voor wat betreft de restauratie van molen met grot. Het aanpakken van de kap, de wieken, de maalinrichting, de grot en de directe omgeving is een ambitieus maar uitvoerbaar plan.

Door de stichting en de gemeente wordt een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd dat er toe moet leiden dat Giethoorn weer een functionerende molen krijgt.

De molen is vanwege de aanwezigheid van een zogenaamde ‘grot’ uniek. Om de grot bevaarbaar te maken zal het water tot onder de molen moeten worden doorgetrokken. Dit op zich is al een hele operatie maar wordt zeker in de plannen meegenomen. In Giethoorn kwam het graan niet met paard en wagen naar de molen, maar met punters. Dit geeft onze molen het unieke karakter, van een dergelijke molen is er geen tweede op de wereld. De gemeente en Stichting hebben een functionerende korenmolen met een bevaarbare grot voor ogen.

De Koornmeule zorgde in Giethoorn voor verbinding. Tijdens het brengen van graan of het halen van meel was er altijd tijd voor een praatje, in en rond de molen was de hele dag bedrijvigheid. Wat zou het mooi zijn als een herstelde Koornmeule deze verbindende factor onder de inwoners van Giethoorn weer zou kunnen vervullen.

Er zijn gedichten over De Gieterse Koornmeule gemaakt, ook is hij vaak bezongen, waarschijnlijk nog vaker getekend of geschilderd en oneindig vaak gefotografeerd. Meestal wordt er met weemoed teruggekeken naar de oude glorie van de tijd van weleer. Deze tijd willen we weer in beeld gaan brengen. We willen iedereen die het beleven wil, en in het bijzonder de jeugd, weer gaan vertellen over wind, molenstenen en meel voor roggebrood en pannenkoeken. We willen ze het vervoer over water, het laden en lossen van zware zakken in ranke punters weer laten ervaren. We willen ze het zoeven van de wieken, het kraken van het hout, het knerpen van de stenen en de geur van gemalen rogge weer laten beleven.

We willen iedereen laten meemaken dat de prachtige, romantische sfeer zoals W.B. Tholen het rond 1883 schilderde, nog in leven is.

‘Dit bidbook is een prachtige brochure geworden waarin we met een realistische kijk een malende Gieterse Koornmeule werkelijkheid willen laten worden. We kunnen er over dromen, maar op een gegeven moment moeten de plannen gedegen onderbouwd worden. Dat moment is nu.’

Bidbook